Website laatst bijgewerkt op 12 januari 2020

IJstijden wandeltocht

Plaatje-Oldemarkt
Categorie
Wandeltocht
Datum
21 maart 2020 08:00 - 19:00
Locatie
mfc Dalzicht, Frieseweg 39, 8375 AH Oldemarkt

IJstijden wandeltocht Oldemarkt 21 maart 2020

Oldemarkt 001Deze wandeltocht gaat door een gebied dat is ontstaan door de ijstijden. In de geologische geschiedenis van dit gebied staat geschreven dat tijdens de Saale-ijstijd, ongeveer 150.000 tot 120.000 jaar geleden, de rivieren de Lende en de Steenwijker Aa (en ook de Tjonger) zijn gevormd.
Het landijs schoof in een oost-west lijn op tot Zwolle. De gletsjer maakte gleuven in de zandbodem en er werd keileem afgezet.

Na de Saale-ijstijd ging de temperatuur weer omhoog, het ijs smolt. Omdat de ijslaag niet overal even dik was ontstonden plekken waar het keileem niet met het smeltwater werd afgevoerd. Zo zijn de kenmerkende kliffen Urk, Schokland, land van Vollenhove, de kliffen in Gaasterland en ook het gebied van Oldemarkt naar de Woldberg bij Steenwijk ontstaan. In de lagere gebieden, de stroomdalen van de riviertjes, ontstonden moerasachtige veengebieden met langs de oevers van de riviertjes oeverwallen. Vanaf de 17e eeuw werd het hoogveen afgegraven en in de laagveengebieden turf gewonnen. Door de turfwinning ontstonden de Weerribben, de Wieden en de Rottige Meenthe.Oldemarkt 003

De routes vanuit Oldemarkt gaan door dit bijzondere landschap. De 25 km en 40 km gaan langs de glooiende zuidkant van de keileemhoogte naar Steenwijkerwold. In het MFC Hoogthij staan de vrijwilligers klaar om wandelaars te verwelkomen. De wandelaars op de route van de 60 km zijn een km voor deze rustgelegenheid ook op deze route gekomen. Zij hebben kennis gemaakt met de petgaten en weerribben, de buurtschappen Nederland en Muggenbeet met een rust bij het bij velen bekende Café Geertien. Vanaf deze rust gaat de route over afgegraven hoogveengebieden, langs de Wetering, door het Woldlakebos, langs de gekanaliseerde Steenwijker Aa op naar de wandelaars op de andere afstanden.

Na Steenwijkerwold gaan de wandelaars op de 25 km afstand noordwaarts, de 40 en 60 km route maakt een rondje Steenwijk. Langs de westkant van de stad naar en door het stadspark Rams Woerthe en vervolgens over de vestingwal van Steenwijk. Na station Steenwijk gaat het verder door de “bedding” van de Steenwijker Aa naar Tuk. Voor het beklimmen van de Woldberg (26 m hoog) kan er thee gedronken worden bij Theeschenkerij Tuk’s T-huis.

Oldemarkt 006Na het verlaten van de bossen rond de Woldberg gaat de route over paden langs weilanden. De route gaat dan langs één van de vele geologische monumenten uit IJstijden. Eén van de pingo’s bij buurtschap De Pol. Een pingoruïne is een meertje dat ontstaan is na het wegsmelten van een geweldig brok ijs.
Na het buurtschap Marijenkampen trekken de wandelaars van de drie afstanden gezamenlijk op naar de provincie Friesland. Langs ontgonnen heidevelden gaat de route richting De Blesse. De voetbalvereniging De Blesse is de laatste rustgelegenheid op de routes. Aan het begin van de laatste ca 7,5 km staat in Blesdijke het levenswerk van kasteelbouwer en kasteelheer Gregorius Haltman. Sinds begin negentiger jaren is hij bezig met het realiseren van zijn droom het neogotische kasteel Olt Stoutenburght. Nagenietend van deze sprookjesdroom gaat het opnieuw via de ontgonnen heide, schouwpaden en geriefhoutbosjes terug naar Overijssel en de finish in Oldemarkt.

Oldemarkt 002

Oldemarkt 004

Oldemarkt 005

 
 

Alle datums

  • 21 maart 2020 08:00 - 19:00