Laatste wijziging: woensdag 22 april 2020

Van de penningmeester.

De contributie voor 2020.

De afgelopen drie jaar is de contributie voor de KWBN stapsgewijze jaarlijks met twee euro verhoogd voor het standaardlidmaatschap, voor de basisleden gold een verhoging van één euro per jaar. Op 22 mei is de ledenraad van de KWBN akkoord gegaan met een nieuw contributiemodel, en dat heeft zowel voor de leden als voor de aangesloten verenigingen gevolgen.

Voor de leden van de verenigingen:

Leden en donateurs van wsv FLAL gaan niet meer voor de eigen vereniging betalen (dat blijft €6,50), maar het bedrag dat wij moeten afdragen aan de KWBN gaat opnieuw omhoog :

Contributie FLAL: Afdracht KWBN: Totaal: Was:
Donateurs € 6,50 n.vt. € 6,50 € 6,50
Basisleden* € 6,50 € 10,50 € 17,00 € 16,50
Standaardleden** € 6,50 € 18,00 € 24,50 € 22,50

In 2021 en 2022 stijgt de contributie voor de KWBN opnieuw, dan met jaarlijks een halve euro.

Voor alle duidelijkheid vermeld ik hier dat het FLAL - contributie jaar loopt van 1 oktober tot 30 september, terwijl de KWBN werkt met kalenderjaren.
Voor de leden die via een automatische incasso betalen: houdt u er rekening mee dat rond 28 oktober 2019 dit bedrag bij u wordt afgeschreven. Graag bij de betaling uw FLAL-lidnummer vermelden. (Ging afgelopen jaar al prima.)

Tijdens de laatst gehouden Algemene Leden Vergadering is gevraagd de contributie vóór 1 december a.s. te voldoen. Na 1 december stuurt de penningmeester u een herinnering. Dit vraagt de nodige postzegels, enz. Jaarlijks een flinke kostenpost. Willen wij de contributie voor de FLAL laag houden, dan is het goed op deze uitgaven te letten.
De ALV heeft er mee ingestemd dat de vereniging deze kosten met u mag gaan verrekenen. Dit betekent dat de contributie dan met € 1.50 mag worden verhoogd. (Flal-donateur € 8.00, Basislidmaatschap €18.50, Standaardlidmaatschap € 26.00)

Voor de verenigingen:

Nieuw is in 2020 dat voor elk evenement (wij zeggen wandeltocht) een bedrag van € 50 aan de KWBN moet worden afgedragen (max. 5 afdrachten per jaar). Daarnaast betalen we een organisatiebijdrage van eveneens €50. Dit betekent voor de FLAL € 300 per wandel seizoen. We hopen op voldoende deelname, zodat we deze kosten samen kunnen dragen.

Na dit wat zakelijke stukje, wens ik iedereen veel wandelplezier op de komende FLAL-tochten.

*   Basisleden krijgen alleen een wandelpas van de KWBN
** Standaardleden krijgen wandelpas, 5 keer het tijdschrift van de KWBN en het jaarprogramma voor heel Nederland