Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage

Laatst bijgewerkt: dinsdag 9 april 2024.

  Contributie lidmaatschap FLAL en KWbN 2024

Er zijn voor 2023 drie vormen van lidmaatschap :

1)  Lidmaatschap FLAL + KWbN compleet

De contributie bedraagt lidmaatschap FLAL + KWbN compleet € 6,50 + € 29,00 = € 35,50 per persoon.
Je krijgt (naast de voordelen van Wsv. FLAL) korting op andere wandeltochten en de Vierdaagse van Nijmegen. Tevens ontvangt je 4 keer per jaar het magazine Wandel.nl van de KWbN + de halfjaarlijkse Wandelagenda en een digitale ledenpas in de Wandel/nl App.

2)  Lidmaatschap FLAL + KWbN basis

De contributie bedraagt lidmaatschap FLAL + KWbN basis € 6,50 + € 16,50 = € 23,00 per persoon. Je krijgt (naast de voordelen van de FLAL) een digitale ledenpas in de Wandel.nl App korting op wandeltochten en de Vierdaagse van Nijmegen. Dit is aantrekkelijk voor de gezinsleden van iemand die het KWbN compleet lidmaatschap heeft.

3)  Lidmaatschap FLAL

De contributie bedraagt € 6,50 per persoon als je alleen lid bent van Wsv. FLAL.  Je hebt dan geen korting bij andere wandeltochten en ontvangt geen magazine Wandel.nl. Uiteraard wel het verenigingsblad van de FLAL en korting op de FLAL-tochten. 

Nieuwe leden betalen een éénmalig entreegeld van € 4, - naast de verschuldigde contributie. Wij verzoeken deze nieuwe leden om dit bedrag samen met de contributie contant te betalen tijdens een van onze tochten, dan wel het over te maken op onze bankrekening. Vanaf het volgende jaar kan automatische incasso dan ingaan: de reden voor deze regeling zijn de hoge kosten die de banken in rekening brengen voor individuele automatische afschrijving (net zoveel als voor 500 of 700 leden tegelijk!).
Betaling kan plaatsvinden op IBAN: NL65 INGB 0000 798 033
 

Het lidmaatschap kan op ieder moment ingaan. Drie keer per jaar ontvangt men per huisadres het verenigingsblad. Op de website staat de regeling voor nieuwe leden die in de loop van een jaar lid worden van de FLAL/KWbN.

N.B. Opzeggingen als lid van wsv. FLAL moeten uiterlijk op 30 oktober van het lopende lidmaatschapsjaar binnen zijn bij de ledenadministratie.