Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage

Laatste wijziging: donderdag 2 juni 2022

  Contributie 2022


De hierna genoemde bedragen gelden voor 2022.

  1. Standaard lid
    De contributie is € 25,50 per persoon per kalenderjaar: men is dan standaardlid van wsv FLAL + Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN). Men krijgt (naast de voordelen van wsv FLAL) korting op andere wandeltochten en de Vierdaagse van Nijmegen. Tevens ontvangt men 5 keer per jaar het Wandelsport-magazine van de KWBN, het evenementenboekje Wandel.nl, en, na betaling van de contributie, een ledenpas van de KWBN.

  2. Basis lid
    De contributie bedraagt €18,00 per persoon per kalenderjaar voor een zogenaamd basislidmaatschap: dit is aantrekkelijk voor de gezinsleden van iemand die standaardlid is: men ontvangt dan alleen de wandelpas van de KWBN, en daarmee ook de kortingen op andere wandeltochten. Ook is men gewoon lid van de FLAL.

  3. Donateur wsv FLAL
    De contributie is € 6,50 per persoon per kalenderjaar als men alleen donateur is van wsv FLAL. Men heeft dan geen korting bij andere wandeltochten en ontvangt geen Wandelmagazine, LWP en ledenpas KWBN. Uiteraard wel het verenigingsblad van de FLAL, en korting op de FLAL-tochten.

 

Nieuwe leden/donateurs betalen een éénmalig entreegeld van € 4, - naast de verschuldigde contributie. Wij verzoeken deze nieuwe leden om dit bedrag samen met de contributie contant te betalen tijdens een van onze tochten, dan wel het over te maken op onze bankrekening. Vanaf het volgende jaar kan automatische incasso dan ingaan: de reden voor deze regeling zijn de hoge kosten die de banken in rekening brengen voor individuele automatische afschrijving (net zoveel als voor 500 of 700 leden tegelijk!). Betaling kan plaatsvinden op IBAN: NL65 INGB 0000 798 033

 

Het lidmaat-/donateurschap kan op ieder moment ingaan. Drie keer per jaar ontvangt men per huisadres het verenigingsblad. Op de website staat de regeling voor nieuwe leden die in de loop van een jaar lid worden van de FLAL/KWBN.