Naam:
Adres:
Telefoon nummer:
 
Mobiel nummer:
 
E-Mail adres:
Afstand:
 
 km.
DIT FORMULIER ALLEEN INVULLEN ALS U GEEN LID VAN DE FLAL BENT!
De wandeltocht wordt georganiseerd door wsv FLAL. Deelname aan de wandeltocht geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.De deelnemer dient de aangegeven route te volgen. Tijdens deelname aan de wandeltocht dienen aanwijzingen van de organisatie, politie hulpdiensten e.d. te allen tijde te worden opgevolgd. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (gedeeltelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel. Overtreding van het reglement kan tot uitsluiting van verdere deelname aan de wandeltocht leiden.
    
Niet lid
 
€ 6,00
 
€ 4,00
  
Postcode/Woonplaats:
  
Heeft u eerder deelgenomen aan een flal wandeling?
Aanvinken wat van toepassing is
Ja:
Nee:
 
* Alleen op vertoon van uw lidmaatschapkaart
   
Lid KWBN *
  
€ 3,00
Medaille:
Administratie kosten :
Logo
€ 7,00