Logo

 Honden meenemen op een FLAL-tocht is niet mogelijk.

Bij het inschrijfburo is geen PIN-apparaat aanwezig.

Kijk hier voor het laatste nieuws »»


 Welkom

De 47e winterserie gaat beginnen met de “Mar en Greide Wandeltocht” op 19 oktober vanuit Heeg, zoals de naam al aangeeft een tocht door en langs de weilanden van het Friese waterland. En het is de eerste keer dat we vanuit Heeg starten…. altijd leuk, zo’n nieuwe omgeving!

In het afgelopen seizoen waren de weerberichten op de dagen voor de eerste tochten steeds nogal slecht, terwijl het op de wandeldag zelf vaak wel meeviel (met de regen). We hopen dat we dit seizoen mogen beginnen met mooi fris zomerweer, zeker ook omdat het tochten betreft in de open landschappen rond Heeg, Ten Boer en Ternaard: van het Friese merengebied naar het veen- en kleigebied direct ten oosten van Groningen, en dan naar de kust van de Waddenzee in Noord-Friesland…… 3 totaal verschillende landschappen, maar met een gemeenschappelijk kenmerk….. de weidsheid en daarmee de mooie vergezichten. Geniet er van!

Het organiseren van een tocht doet het bestuur natuurlijk niet alleen.
De hoofdlijnen zijn vaak al een paar jaar van te voren uitgezet door de routecommissie.
Daarna gaan de uitzetters van de tochten aan het werk, en als zij klaar zijn komen de voorlopers (dat zijn veelal, naast bestuursleden, leden van de routecommissie, en de pijlers) aan de beurt. Als de tocht dan helemaal klaar is dan komen nog vele anderen opdraven: de pijlophalers, de mensen achter de tafels van de startgelegenheden, de verzorgers van wandelboekjes en medailles, de mensen die helpen bij het parkeren, de chauffeurs voor de medewerkers van het Rode Kruis, de medewerkers van het Rode Kruis zelf. Het is prachtig dat zoveel mensen bereid zijn de wandeltochten voor de deelnemers zo goed mogelijk te laten verlopen!

De belangrijkste taak van het bestuur is ervoor zorgen dat er weer 12 winter-wandeltochten worden georganiseerd, met alles wat daar bij komt kijken, van verenigingsblad tot ledenadministratie en van boekhouding tot deelname aan landelijk en regionaal overleg. Daarnaast is er elk jaar wel iets dat extra aandacht vraagt: in het afgelopen jaar betrof dat de invoering van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming; in het jaar daarvoor hebben we de ledenadministratie helemaal ondergebracht in een database; en dit jaar staan overleg met de natuurorganisaties en met De Friesland op het programma; ook vraagt de digitalisering van het archief onze aandacht. Een aspect daarvan betreft het goed inzichtelijk maken van de gang van zaken binnen de vereniging ten bate van nieuwe bestuursleden: het vorige bestuur had al een handboek ingevoerd, het zgn. “ gele boek”. Dat is nu gedigitaliseerd en up-to-date gebracht. Een toekomstig nieuw bestuurslid wordt uiteraard ingewerkt, maar hij/zij beschikt met dit digitale handboek ook over alle noodzakelijke informatie: van statuten en huishoudelijk reglement tot instructie voor zaalwacht en kasformuliertjes; van calamiteitenplan tot instructie voor de route-ontwerpers, enz. enz.
Overigens is/wordt dit gedaan met het oog op de toekomst: op dit moment zijn alle bestuursfuncties en alle plekken in de routecommissie ingevuld, een gegeven waar we als vereniging blij mee mogen zijn!

Elk jaar herhalen we een verzoek aan alle leden om ons als bestuur op de hoogte te houden van ingrijpende gebeurtenissen in het leven van medeleden: we horen liever 3 keer eenzelfde bericht dan dat we niet op de hoogte zijn van een situatie die aandacht verdient. Een mailtje is prima, maar dat kan ook even tijdens of voor een wandeling: bij elke tocht zijn de meeste bestuursleden aanwezig. Dan kunnen we een kaartje sturen, iemand even bellen of een bezoekje brengen. Zo kunnen we met elkaar, leden en bestuur, inhoud geven aan wat een vereniging hoort te zijn: delen van gezelligheid, samen iets organiseren, maar ook meeleven waar en wanneer dat nodig is!

We wensen alle leden een goed nieuw wandelseizoen en we hopen velen op onze tochten te mogen ontmoeten! Daarnaast uiteraard ook een hartelijk welkom voor alle niet-leden op onze tochten! Eén tip misschien: als u vaker komt dan is het al gauw voordelig om voor €6,50 donateur te worden…….. u verdient dat met een paar tochten weer terug!!

Het bestuur. 

© 2020 | Friese Lange Afstand Lopers