Adres:
Woonplaats:
Telefoon nummer:
E-mail:
* Man:
* Vrouw:
Naam:
Geboorte datum:
Ja:
Nee:
Postcode,
* Standaardlidmaatschap van FLAL en KWBN: met KWBN-pas, het LWP en het blad Wandel.NL.Ondergetekende heeft de contributie FLAL + KWBN   € 18,50 + eenmalig € 4,- entreegeld overgemaakt op:
* Donateur van de FLAL: vooral van belang voor degenen die de FLAL een warm hart toedragen, die niet veel tochten (meer) meelopen, maar bijvoorbeeld wel als vrijwilliger optreden. Ondergetekende heeft de donateurs contributie € 6,50 + eenmalig € 4,- intreegeld overgemaakt op:
Dit uitprinten en opsturen naar de penningmeester.
WSV. FLAL.
Aldewei 16
8711 BT Workum.
Handtekening: ____________________________________________________________________
* aankruisen wat van toepassing is
Aanmeldingsdatum:                _______________________________________________________

Contributie betaald op:            _______________________________________________________

FLAL lidmaatschapsnummer :   _______________________________________________________

Regionummer:                        _______________________________________________________
Alleen invullen door medewerkers van WSV FLAL.
IBAN: NL65INGB0000798033
t.n.v Friese Lange Afstand Lopers te Leeuwarden
Aldewei 16,
8911 BT Workum.
Bank gegevens
Machtigingskaart
Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan:
Wandelsportvereniging
Friese Lange Afstand Lopers.
IBAN nummer invullen
Adres:
Naam + voorletters:
Postcode +
Woonplaats.
Telefoon / Mobiel
E-Mail
Datum versturen:
Heeft eerder deelgenomen aan een FLAL-wandeltocht
U dient een keuze te maken uit de volgende lidmaatschapsvormen:
* Basislidmaatschap van FLAL en KWBN: met alleen een KWBN-pas. Vooral van toepassing voor gezinsleden: één tijdschrift en één LWP per huishouden zal vaak genoeg zijn.Ondergetekende heeft de contributie FLAL + KWBN   € 14,50 + eenmalig € 4,- entreegeld overgemaakt op: